Ô tô

Bánh xe/vành/chấu

Nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô nhẹ phát triển kéo theo công nghệ tiện miết CNC đi lên, từ đó có được sự phát triển phong phú về sản phẩm.

Ô tô

Bánh xe/vành/chấu

Nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô nhẹ phát triển kéo theo công nghệ tiện miết CNC đi lên, từ đó có được sự phát triển phong phú về sản phẩm.