Thiết bị chiếu sáng

Ngành công nghiệp chiếu sáng là một trong những ngành công nghiệp trải rộng nhất trong lĩnh vực kéo sợi, và chúng tôi đã cung cấp nhiều máy kéo sợi cho ngành công nghiệp chiếu sáng.

đèn led trong nhà

Chụp đèn

Đèn chụp / đèn thợ mỏ

Đèn LED trong nhà

Thiết bị chiếu sáng

Ngành công nghiệp chiếu sáng là một trong những ngành công nghiệp trải rộng nhất trong lĩnh vực kéo sợi, và chúng tôi đã cung cấp nhiều máy kéo sợi cho ngành công nghiệp chiếu sáng.

đèn led trong nhà

Chụp đèn

Đèn chụp / đèn thợ mỏ

Đèn LED trong nhà