Hóa dầu

Một số bình khí đặc biệt yêu cầu chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao. Một số loại chất lỏng cần chứa trong các bình đặc thù. Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này

Sản phẩm tiện miết nóng

Hóa dầu

Một số bình khí đặc biệt yêu cầu chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao. Một số loại chất lỏng cần chứa trong các bình đặc thù. Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này

Sản phẩm tiện miết nóng