Điện

Công nghệ kéo sợi có thể đáp ứng nhu cầu mới của ngành công nghiệp điện và truyền thông.

Điện

Công nghệ kéo sợi có thể đáp ứng nhu cầu mới của ngành công nghiệp điện và truyền thông.

Vỏ che hình trụ

Radome vi sóng