Tạo hình rãnh quay

Tạo hình rãnh quay

Nguyên tắc cơ bản để miết tạo rãnh là sự dịch chuyển khối của kim loại, tuân theo quy luật bất biến về thể tích khi biến dạng dẻo, nói cách khác, sự tạo rãnh được thực hiện nhờ dòng vật chất trên thành ống hay sự tăng hoặc giảm độ dày của thành ống, vì sự thay đổi của độ dày thành nên thuộc loại hình thành dòng chảy. Điểm khác biệt là vật liệu hình thành dòng chảy chung tạo ra dòng chảy dọc trục, và áp lực của quá trình miết tạo rãnh này cũng tạo ra dòng chảy hướng tâm của vật liệu.

Máy móc