Tạo hình bánh đai

Hình thành ròng rọc

Theo loại rãnh và công nghệ xử lý bánh đai, nó có thể được chia thành ba loại: bánh tách rời, bánh gấp và bánh đa nêm (bánh đai nhiều rãnh V). Là một sản phẩm của quy trình mới, những bánh đai miết này đã được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị phụ trợ chạy bằng động cơ đốt trong như ô tô, máy kéo, v.v. chẳng hạn như quạt làm mát, máy phát điện, máy bơm nước, máy điều hòa không khí, máy nén, máy bơm trợ lực v.v. cũng như các máy công cụ. Máy móc nông nghiệp, thiết bị gia dụng, máy móc gia đình và các thiết bị khác. Do các đặc điểm cấu trúc khác nhau của ba loại bánh đai miết, quá trình này là khác nhau.

Quá trình miết bánh đai loại V tách rời bao gồm chuyển động đa khung và một số biến dạng đàn hồi – dẻo. Biến dạng điển hình của quá trình miết bánh đai loại V được nghiên cứu bằng cách mô phỏng phần tử hữu hạn đàn hồi – dẻo.

Hình thành biến dạng và độ chính xác trong quá trình khác nhau đã được thảo luận và hình thành sơ đồ phù hợp thu được trên cơ sở phân tích.

Máy móc