Ngoài khơi

Công nghệ tiện miết (kéo sợi) có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe về an toàn, kỹ thuật của công nghiệp tàu thuyền