Gấp mép

Cạnh bích

Miết gấp mép là một quá trình để ép vành và dạng nón của các sản phẩm hình trống. Nó giữ mép của các sản phẩm hình trống bằng hai con lăn.

Thông qua góc cụ thể và lực miết kẹp, các sản phẩm hình trống có thể được gấp mép ở 90º  và góc cụ thể, và sau đó được cắt bằng dao tiện có thể tạo ra đường viền hoàn hảo.

Đối với miết gấp mép, chất lượng vật liệu cho độ oval của hình trống và mối hàn phải được đảm bảo, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định và chất lượng của việc kẹp chặt.

Máy móc