Miết hình thành

Cắt hình thành

Miết bắt buộc các bộ phận hình nón, còn được gọi là ép miết, đề cập đến việc lắp và cố định phôi tấm hoặc hình nón trên khuôn. Khi miết, con lăn miết quay cùng với phôi và khuôn và phôi biến dạng từng điểm, điều này làm cho phôi đạt được độ dày và góc cần thiết. Ép miết cũng có thể được chia thành miết xuôi và miết ngược.

Trong ép miết, độ dày thành của các bộ phận hình nón (hoặc các bộ phận có hình dạng đặc biệt khác) tuân theo Định luật Sines. Nó thường diễn tại vị trí con lăn đơn và đôi đi qua liên quan đến việc giảm độ dày của thành có chủ ý, tuy nhiên không có bất kỳ sự thay đổi nào về đường kính. Biến dạng hình thành và độ chính xác trong quá trình khác nhau đã được thảo luận và hình thành sơ đồ phù hợp đã thu được trên cơ sở phân tích.

Máy móc