GẤP MÉP, CẮT BAVIA, TIỆN VÀ CÁN REN

Kết cườm, cắt tỉa, tiện và cuộn chỉ

Ngoài việc đáp ứng các loại công nghệ miết, máy tiện miết còn là thiết bị có các chức năng phụ trợ nhằm phát huy ưu điểm của một loại máy đa năng, đáp ứng được các chức năng sau:

  1. Gấp mép (Cán cạnh và uốn theo phôi)
  2. Cắt bavia (cắt bavia cho vật liệu đã kéo dài)
  3. Tiện (Gia công khuôn và bề mặt nhẵn cho phôi)
  4. Cán ren (Tạo hình ren)

Máy móc