Mở rộng

Mở rộng

Miết mở rộng đường kính là một phương pháp miết tạo hình trong đó phôi dạng thể tích hoặc phôi ống được tăng đường kính (giữa hoặc cuối) bằng công cụ miết. Hạn chế của phương pháp này chủ yếu là các đặc tính vật liệu của phôi, chẳng hạn như độ bền kéo. Độ bền, giới hạn chảy, tỷ lệ giãn dài, tỷ lệ co ngót, v.v. tùy theo mức độ giãn nở của phôi người ta thường chia thành nhiều lần vuốt. Ứng suất trong quá trình vuốt không được vượt quá độ bền kéo của vật liệu, nếu không sẽ gây nứt. Nếu vật liệu có xu hướng gia công biến cứng lớn, thì số lần vuốt phải ít hơn và lượng giãn nở trên mỗi lần vuốt phải càng lớn càng tốt. Nếu không, do sự biến cứng nghiêm trọng, cần phải xử lý nhiệt trung gian sớm hơn, nếu không thì không thể tiến hành được.

Máy móc