Quay thông thường

Quay thông thường

Nguyên tắc của công nghệ kéo sợi kim loại là tấm kim loại (vật liệu ống) được đặt trên khuôn lõi, trong khi tấm trắng được ép vào cuối khuôn lõi qua đầu đuôi, quay dọc theo trục chính với khuôn lõi, và con lăn quay chuyển động dọc theo khuôn lõi. Dưới áp lực của quá trình quay, tính dẻo của kim loại được sử dụng để gia công kim loại thành thân quay rỗng theo yêu cầu từng điểm.

Trong quá trình kéo sợi, hình dạng của trống được thay đổi mà không làm thay đổi đáng kể độ dày của thành.

Máy móc