van nhôm

Để sản xuất các bộ phận quạt và quạt thông gió, chúng tôi đưa ra quy trình  công nghệ tiện miết mới, mang lại năng suất cao với chất lượng tốt. Ngoài công nghệ tiên tiến trong tương lai, máy tiện miết còn thuyết phục nhờ chi phí dụng cụ thấp và thời gian thay đổi ngắn giữa các quy mô sản xuất khác nhau.

Do công nghệ tiện miết có thể sản suất các bộ phận theo dạng nguyên khối

Máy móc