phần cứng

Công nghệ mới thúc đẩy kết cấu nhẹ nhờ các đặc tính bền của vật liệu tự nhiên và tiết kiệm vật liệu để chống chịu thời tiết và đồng thời là đồ mỹ nghệ có vách mỏng.

Lần đầu tiên gần như bất kỳ đường kính nào cũng có thể được thực hiện ngay cả với các đường ống dài.

Máy móc