Bình / Chai / Phễu

Ưu điểm của quy trình tiện miết này là các bề mặt có thể đánh bóng được tạo ra trong một bước làm việc. Các máy tiện hiệu suất cao này có thể được tuỳ chỉnh nhanh chóng và dễ dàng, với chi phí thấp. Phạm vi sản phẩm rộng rãi: Chén đĩa, bình pha cà phê, nồi nấu ăn, chảo, sàng, bát, bình uống, bình trà, bình hoa, chảo…

Máy móc