Trống định âm (Timpani)

Máy tiện kim loại Bossey CNC nhỏ gọn và có độ chính xác cao đặc biệt thích hợp để sản xuất nhạc cụ hơi, trống và chuông. Tính linh hoạt và tính linh hoạt tốt được thể hiện rõ trong ứng dụng của các nhạc cụ trong ngành này. Dòng máy tiện này có thể quay tròn, quay tròn bề mặt lồi lõm. Quá trình tiện của vật thể rỗng đối xứng quay nhanh, lập trình chính xác và độ chính xác lặp lại kích thước cao.

Máy móc